Automaty do bram
                              NICE POLSKA Sp. z o.o.
   ul. Parzniewska 2a
   05-800 Pruszków
   tel. +48 22 759 40 00
   fax. +48 22 759 40 21
   www: www.nice.pl
   e-mail: nice@nice.pl